кафедра управління персоналом, економіки та підприємництва

Кафедра управління персоналом, економіки та підприємництва

There are no translations available.

  

Кафедра готує БАКАЛАВРІВ на основі повної

загальної середньої освіти та на основі диплома молодшого спеціаліста: 

 Галузь знань:        05 Соціальні та поведінкові науки

 Напрям:                 051Економіка

 Спеціалізація:       Управління персоналом та економіка праці

 

А також кафедра готує СПЕЦІАЛІСТІВ на основі диплому бакалавра,

спеціаліста магістра споріднених і неспоріднених галузей знань:

 Галузь знань:         05 Соціальні та поведінкові науки

 Спеціальність:       051Економіка

 Спеціалізація:        Управління персоналом та економіка праці

Завідувач кафедри - Бетехтіна Людмила Олександрівна

Кандидат економічних наук, доцент

 

СКЛАД КАФЕДРИ

 

1 Бетехтіна Л.О. зав.кафедри к.е.н. доцент

2 Пунько Б.М. професор д.е.н. професор

3 Трибрат Т.П. доцент к.с-г.н. доцент

Чумаченко А.С. доцент к.е.н. -

5 Большая Л.М. ст.викладач

 
 


ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ СТУДЕНТІВ ТА ВИКЛАДАЧІВ КАФЕДРИ:

 НАСКРІЗНА ПРОГРАМА ПРАКТИК ТА МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ (для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр»)

ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ПРАКТИКИ ТА МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ (для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр»)

ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНО-ВИРОБНИЧОЇ ПРАКТИКИ ТА МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ (для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр»)

ПРОГРАМА ПЕРЕДДИПЛОМНОЇ ПРАКТИКИ ТА МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ (для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст»)

 програма ВИРОБНИЧОЇ практикИ та методичні рекомендації (для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр»)