кафедра фундаментальних дисциплін

Недоступен ни однин перевод.

Кафедра  фундаментальних дисциплін – базовий структурний підрозділ інституту, важлива складова формування якісно нового фахового рівня спеціалістів в умовах розвитку Української держави.

Метою функціонування кафедри є утвердження цінностей освіти і культури через вивчення циклу суспільних, фундаментальних, природничих дисциплін. Такий інтегрований підхід сприяє формуванню особистості студента, розвитку його інтелекту, здібностей до математичного, аналітичного та економічного мислення.

Педагоги кафедри, серед яких професори, кандидати наук, доценти і аспіранти у своїй діяльності широко використовують сучасні інформаційні технології, власні навчально – методичні розробки, передові досягнення вітчизняних та зарубіжних вчених.

В.о. завідувача кафедри - кандидат психологічних наук, доцент Кузнецова Ю.В.

 

Склад кафедри: 

 

Кузнецова Ю.В. доцент к.пс.н. доцент

2 Вечерок Т.В. в.о.зав.кафедри к.п.н. доцент

Гладка О.С. викладач

4 Митрофанова О.Г. доцент к.ф.н. доцент 

5 Лебеденко Ю.О. доцент к.т.н. доцент сумісник

6 Храпко Т.А.. доцент к.т.н. 

Вечерок Е.М. викладач суміснумісникик