кафедра правових дисциплін

Кафедра правових дисциплін

Недоступен ни однин перевод.

Кафедра готує СПЕЦІАЛІСТІВ на основі диплому бакалавра,

спеціаліста магістра споріднених і неспоріднених галузей знань:

 Галузь знань:         08 Право

 Спеціальність:       081Право

 Спеціалізація:        Право

 

Завідувач кафедри - РОМАН СЕЙРАНОВИЧ МКРТЧЯН

imgonline-com-ua-compressed0GjgliSfOP2R

 

Кандидат юридичних наук, доцент кафедри

У 2007 році закінчив Херсонський юридичний інститут за спеціальністю «Правознавство».

 

У 2008 році закінчив магістратуру Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ за спеціальністю «Правоохоронна діяльність»

У березні 2012 року захистив кандидатську дисертацію на засіданні спеціалізованої вченої ради Запорізького національного університету, спеціальність 12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право.

Тема дисертаційного дослідження «Провадження у справах щодо оскарження рішень підрозділів ДАІ МВС України»

 Має значний науково педагогічний стаж та досвід роботи у вищих навчальних закладах.

 Основні етапи педагогічної діяльності у вищих закладах освіти III-ІV рівня акредитації:

З 24.09.2007 р. працював викладачем кафедри кримінального права та кримінології Херсонського юридичного інституту ХНУВС.

З 2011 року працює доцентом кафедри правових дисциплін Херсонського інституту Міжрегіональної Академії управління персоналом.

Автор понад 20 наукових праць.

Основні розробки:

1. Мкртчян Р.С. Проблеми кваліфікації вчинення насильства над військовополоненими та цивільним населенням / Р.С. Мкртчян // Електронне наукове видання «Юридичний науковий електронний журнал» № 5, 2014 р.- www. lsej.org.ua.

2. Мкртчян Р.С. Рішення підрозділів ДАІ МВС України як предмет оскарження в адміністративних судах / Р.С. Мкртчян // Наукові праці МАУП. № 44 (1) 2015 – с.83-89.

3. Мкртчян Р.С. Деякі питання перегляду судового рішення у справах щодо оскарження постанов підрозділів ДАІ МВС України / Р.С. Мкртчян // Журнал східноєвропейського права. № 14 2015 – с.154-159.

4. Мкртчян Р.С. Правові та організаційні заходи вдосконалення інституту оскарження рішень підрозділів ДАІ МВС України / Р.С. Мкртчян // Адміністративне право і процес № 1(11) - 2015 рік С.241-247.

5. Мкртчян Р.С. Особливості виконання судових рішень у справах щодо оскарження постанов підрозділів ДАІ МВС України / Р.С. Мкртчян // Електронне наукове видання «Юридичний науковий електронний журнал» № 2, 2015 р.- www. lsej.org.ua.

 Загальні відомості про кафедру.

Професія юриста у всі часи мала велике значення. Саме юриспруденція є єдиною з домінуючих частин становлення та існування держави.

На варті порядку, правди та законності стоять саме юристи – люди всебічно освідченні в основах та галузях юридичної науки, законах, нормативних актах, тощо.

Кафедра правових дисциплін створена відповідно до наказу Директора ПрАТ «ВНЗ «МАУП» 01.02.2012 року для забезпечення викладання юридичних дисциплін та проведення наукових досліджень у сфері юриспруденції.

Сфера діяльності фахівця з правознавства пов'язана зі здійсненням юридичнозначущих дій, аналітичною та практичною роботою у сфері застосування національного та міжнародного права та потребує майстерного вміння користуватися новим арсеналом юридичних засобів при розборі будь-якої справи, відповідного рівня професійної культури. Фахівець-юрист повинен вміти тлумачити і застосовувати закони та інші нормативно-правові акти; правильно кваліфікувати дії, факти та обставини; приймати правові рішення і здійснювати інші юридичні дії в точній відповідності до законів; складати та оформляти юридичні документи, давати кваліфіковані висновки та консультації.

Склад кафедри:

1 Мкртчян Р.С. зав.кафедри к.ю.н. доцент

2 Діденко С.В. професор д.ю.н. доцент

3 Дарієнко В.М. професор д.ю.н. професор

4 Миронова В.О. доцент к.ю.н. доцент

5 Горішній О.О. доцент к.ю.н. 

imgonline-com-ua-compressedKyRlqrURbijB

 imgonline-com-ua-compressedHXe0Ayr0DLDq


ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ СТУДЕНТІВ ТА ВИКЛАДАЧІВ КАФЕДРИ!

НАВЧАЛЬНА  ПРОГРАМА до комплексного державного  екзамену

 МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ щодо написання, оформлення та процедури захисту дипломних (випускних) робіт (ДЛЯ студентів галузі знань 0304 – Право)

 програма та методичні рекомендації щодо проходження переддипломної практикИ (для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст» спеціальності «ПРАВОЗНАВСТВО»)